TBS se digitalizira

V procesnem smislu postaja podjetje TBS TEAM 24 vedno bolj informacijsko razvojno podjetje. Naša vizija je, da v naslednjem srednjeročnem obdobju digitaliziramo in virtualiziramo vse poslovno-operativne procese na podjetju. Vse z namenom, da se bo operater v svoji svetovalni vlogi, preko izbranega medija lahko še več in bolje posvetil stranki.

Zero Effort Assistance

Bluebox corporate

BlueBox Corporate je vseobsegajoča operativna platforma za obdelavo in zaključevanje asistenčnih primerov. Operaterjem omogoča kvalitetno vodenje asistenčnega upravičenca skozi proces pridobivanja podatkov in njegove identifikacije ter informiranje o upravičenosti do asistenčnih storitev.

Bluebox connect

BlueBox Connect predstavlja centralno digitalno platformo, ki zagotavlja stičišče izhodnih podatkov asistenčnega centra s vhodnimi podatki asistenčnih pogodbenikov. Kot rezultat avtomatizirane obdelave podatkov o opravljenih asistenčnih primerih imajo naše stranke na voljo vse relevantne podatke za učinkovito in smotrno načrtovanje novih asistenčnih produktov. Podjetju TBS Team 24 pa zagotavljajo optimalno sintezo podatkov za izboljšave operativnih procesov ter storitev pogodbenikov v mreži TBS Team 24.

Bluebox Track Monitor

BlueBox Track Monitor sistem ponuja lastnikom pametnih telefonov možnost, da v živo spremljajo proces odvijanja asistenčnega primera, neposredno potem, ko stranka asistenčni primer prijavi v asistenčnem centru. Sistem spremlja celotno pot avto vleke, naziv avtovleke, ki bo prispela na kraj mehanske okvare/prometne nesreče, predviden čas prispetja avtovleke, odobreno število dni najema nadomestnega vozila in statusni pregled asistenčnega primera od klica v asistenčni center do zaključka.

Bluebox Track

BlueBox Track je mobilna aplikacija, ki pogodbenikom na terenu olajšuje komunikacijo z asistenčnim centrom, poenostavlja proces obdelave in zaključevanja asistenčnega primera, omogoča vpogled v dogajanje na terenu v realnem času in ne nazadnje omogoča brezhibno kontrolo količine in kvalitete + opravljenih storitev pogodbenikov TBS Team 24.

Bluebox Clients

BlueBox Clients nudi vsem korporativnim strankam podjetja TBS TEAM 24, v sodelovanju z zunanjim ponudnikom, brezhibno in ažurno spremljanje dogajanja na portfelju asistenčnih primerov. Prav podatki in njihova ažurnost in aktualnost so ključnega pomena za optimalno načrtovanje novih asistenčnih produktov in spremljanja finančne učinkovitosti posameznih elementov.

Bluebox Staff

Z aplikacijo BlueBox Staff, ki je namenjena sodelavcem podjetja TBS TEAM 24 omogočamo natančen in ažuren vpogled v dogajanje v kolektivu v realnem času (prisotnosti, dopusti, izostanki, menjave, število primerov, service level, itd ...).