Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

 

TBS TEAM 24 d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7
SI – 2000 MARIBOR

To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so last podjetja TBS Team 24 d.o.o. ter namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Mnenja vsebovana v tem elektronskem sporočilu ne odražajo nujno tudi stališča TBS Team 24 d.o.o. Elektronsko sporočilo je pregledano s protivirusnim programom.