TBS se digitalizira

TBS Team 24 se sve više počelo razvijati na području protoka informacija. Naša vizija je da u nadolazećem vremenskom periodu digitaliziramo sve poslovno-operativne procese u svrhu da se operater u ulozi savjetnika preko izabranog medija što više i kvalitetnije može posvetiti korisniku

Zero Effort Assistance

Bluebox corporate

BlueBox Corporate je sveobuhvatna operativna platforma za obradu i završavanje asistencijskih primjera. Operaterima omogućava kvalitetno vođenje korisnika asistencije kroz proces prikupljanja podataka i njihovu identifikaciju te informiranje o dostupnim asistencijskim uslugama.

Bluebox connect

BlueBox Connect je centralna digitalna platforma koja osigurava protokol izlaznih podataka asistencijskog centra te ulaznih podataka ugovornih partnera asistencije. Rezultat automatizirane obrade podataka o izvršenom asistencijskom primjeru je skup relevantnih podataka za učinkovito i ciljno planiranje novih produkta asistencije. Nama, TBS Team 24, osigurava optimalnu sintezu podataka za unapređivanje operativnih procesa te usluge ugovornih partnera naše mreže.

Bluebox Track Monitor

BlueBox Track Monitor pruža mogućnost da praćenja trenutnog razvoja asistencijskog primjera u trenutku kada ga korisnik prijavi asistencijskom centru putem pametnih mobilnih uređaja. Sistem prati rutu vučne službe, informacije o vučnoj službi koja je preuzela primjer, predviđeno vrijeme dolaska na mjesto nesreće ili kvara, odobreni broj dana upotrebe zamjenskog vozila i cjelokupni pregled asistencijskog primjera od poziva asistencijskom centru do završetka.

Bluebox Track

BlueBox Track je mobilna aplikacija koja olakšava komunikaciju ugovornog partnera s terena i asistencijskog centra. Pojednostavljuje proces obrade i završavanja asistencijskog primjera, omogućuje pregled radnja na terenu u realnom vremenu te kontrolu količine i kvalitete pruženih usluga ugovornih partnera TBS Team 24.

Bluebox Clients

Informacija je ključ uspjeha. BlueBox Clients aplikacija omogućava našim strankama dostupnost različitim podacima koje mogu kasnije koristiti za procjenu asistencijskih produkta te njihovu profitabilnost. Isto tako omogućava praćenje trendova i podataka za optimizaciju i razvoj novih produkta asistencije.

Bluebox Staff

Aplikacija BlueBox Staff je namijenjena zaposlenicima TBS Team 24 te im omogućava točan i ažuran pregled aktivnosti u kolektivu (prisutnost, godišnji odmori, slobodni dani, izostanci, zamjene, broj primjera, razina usluge…)