Impressum

Ko je odgovoran za šta

 

TBS TEAM 24 d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7
SI – 2000 MARIBOR

Generalni direktor:
g. Edvard HOJNIK
E-pošta: ehojnik@tbs-team24.com
GSM: +386 41 440 252
Telefon: +386 2 616 58 19

Voditelj tima:
ga. Iris ZUNKO
E-pošta: supervisor@tbs-team24.com
Telefon: +386 2 616 58 20

ga. Aleksandra JOVIC
E-pošta: tbsnetwork@tbs-team24.com
Telefon: +386 2 618 23 01

Rukovoditelj ključnih stranka:
ga. Aleksandra TKALCIC
E-pošta: atkalcic@tbs-team24.com
Telefon: +386 2 616 58 94

Administracija:
ga. Helena GLAZER, ga. Suzana FISER, ga. Nina PETRIČ
E-pošta: administration@tbs-team24.com
Telefon: +386 2 616 58 41
Fax: +386 2 616 58 31

Reklamacije:
E-pošta: quality@tbs-team24.com

Partnerska mreža:
ga. Aleksandra JOVIC
E-pošta: tbsnetwork@tbs-team24.com

Telefon: +386 2 618 23 01
Faks: +386 2 618 58 00
E-pošta: office@tbs-team24.com
Internet stranica: www.tbs-team24.com
Facebook: TBS.Team.24.Assistance

OIB: 5946948000
Porezni broj: SI14895471
Ustanovljeno: 1996

Sadržaj internet stranice: TBS Team 24
Grafički dizajn internet stranice: Aritmija advertising agency
Tehnička implementacija: 1A Internet