Dali ste vi naša nova zvijezda?

TBS TEAM 24 d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7
SI – 2000 MARIBOR

Telefon: +386 2 618 23 01
Faks: +386 2 618 58 00
E-pošta: office@tbs-team24.com

Internet stranica:
www.tbs-team24.com
www.callcenter.si

FB: TBS.Team.24.Assistance

OIB: 5946948000
Porezni broj: SI14895471
Ustanovljeno: 1996