• Medicinska asistencija

 • Pomoć na cesti

 • Pomoć u kući

 • Korisnička usluga

You relax - we assist!

TBS team 24 je poduzeće za organizaciju pomoći sa sjedištem u Mariboru. Pomoć najčešće organiziramo korisnicima iz Srednje i Jugoistočne Europe na području Balkana, te korisnicima po cijelom svijetu. Naša djelatnost je usmjerena k organizaciji različitih vrsta korisničkih usluga.

TBS TEAM 24 LJUDSKI RESURSI

Five stars

TBS Team 24 je poduzeće za organizaciju pomoći sa pet zvjezdica, a prave zvijezde poduzeća su naši zaposlenici!!

Upoznajte nas
TBS TEAM 24 SPOSOBNOST

NAŠA misija

Rast poduzeća kroz ponudu vrhunskih usluga za korisnike, inovativnost, kvaliteta i izvanredna predanost.

NAŠA vizija

Postati prepoznati kao najpouzdaniji i najbolji partner za organizaciju korisničke podrške u našoj regiji.

NAŠE vrijednosti

 • Ljudski resursi
 • Usluge usmjerene prema korisnicima
 • Izvrsnost
 • Stručnost
 • Proaktivno razmišljanje
 • Cjenovno/Ekonomski pristupačni (da su cijene usluge pristojne)
 • Integritet
 • Strastveni pristup radu

NAJBOLJI
korisnički
doživljaj

TBS TEAM 24 LOKALNA MREŽA
TBS TEAM 24 MREŽA RASPROSTRANJENA ŠIROM SVIJETA

Jedan tim
po cijelom svijetu
u svako vrijeme.

TBS TEAM 24 POVJERENJE
TBS TEAM 24 POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

Jednostavno volimo to što radimo!